Menu

Search by Origin :

Hindu Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Viranath Viranchi
Virasana Virat
Virata Virendra
Viresh Vireshvar
Virikvas Virinchi
Virochan Virurch
Visa Visaga-Perumal
Visagan Visagaperumal
Visala-deva Visamaksh
Vishaal Vishaalaaksh
Vishakh Vishal
Vishalaksh Vishalya
Vishantak Vishatan
Vishesh Vishikh
Vishnahpu Vishnu-Chakravarthi
Vishnu Vishnuchakravarthi
Vishnudev Vishnumoorthi
Vishodhan Vishram
Vishresh Vishv
Vishva Vishvadev