Menu

Search by Origin :

Hindu Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Vajraang Vajrabaahu
Vajradhar Vajrahast
Vajrajit Vajramani
Vajrang Vajrapaani
Vajrapani Vajrin
Vakpati Vakrabhuj
Vakratund Vaksharaj
Valaak Valaiyapathi
Valavan Vali
Valika Valin
Vallabh Vallabhadev
Vallari Vallava-Devan
Vallava-Ganapathi Vallavadevan
Vallavaganapathi Vallavan
Valli Valliappa
Valliappan Vallikannan
Vallimailan Vallimuthu
Vallinathan Vallinayagam
Vallini Valluvan
Valmigi Valmik