Menu

Search by Origin :

Japanese Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Dafune Dai
Daian Daiana
Daiani Dana
Danieru Danika
Debora Debuko
Deiji Dejire
Demetoria Derira
Diana Didora
Dikushi Do-n
Dominika Dona
Dora Dori
Dorisu Dororasu
Doroshi Dosanko