Menu

Search by Origin :

Japanese Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Pa-ru Pa
Padira Paiji
Pako Pamera
Pamu Pandora
Paniga Paradaisu
Parani Paresa
Paresu Parisu
Pashifika Pati
Patorishia Patorisu
Patto Pe-nero-pe
Peggu Pegi
Peishansu Peko
Pen Peni
Petora Pia
Pikachu Pinko
Pinoko Piyopiyo
Po-ra Po-ri-n
Poko Pori
Poria Purimo
Purishira Purudensu