Menu

Search by Origin :

Parsi Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Naheed Nahlibai
Narenj Narges
Navaz Navazbai
Navazesh Nazakat
Nazbanu Nazchehr
Nazneen Naztab
Nekakhtar Nekbakht
Nekchehr Nekdel
Nezhat Nilopal
Niloufer Nilufer