Menu

Search by Origin :

Parsi Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Sahar Sakarbai
Samanbar Samannaz
Samanrukh Sanober
Sapinud Sarafraz
Sarosh Sarv
Sarvazad Savanghvachi
Shahbanu Shahdokht
Shahi Shahnavaz
Shahnaz Shahrewar
Shahrinaz Shahru
Shahzan Shaker
Shakerbanu Shakernaz
Shegufta Sheherazad
Sheherbanu Sheherivar
Shehernavaz Shehernaz
Shirbanu Shirdokht
Shirin Shirinbanu
Simbar Simin
Simindokht Simonil
Simurg Sindokht