Menu

Search by Origin :

African Boys Name

Names
 • Mcheshi
 • Mchawi
 • Mbwelera
 • Mbwana
 • Mbui
 • Mbonisi
 • Mbongeni
 • Mbogo
 • Mbizi
 • Mbiyu
 • Mbiya
 • Mbita
 • Mbishiri
 • Mbingu
 • Mbaya
 • Mbaruku
 • Mbanefo
 • Mbamba
 • Mbadiwe
 • Mbaarak
 • Mazipa
 • Mazigh
 • Maziba
 • Mazi
 • Mazer
 • Mawunyo
 • Mawulolo
 • Mawulode
 • Mawulikplimi
 • Mawuli
 • Mawulawde
 • Mawuko
 • Mawapanga
 • Mawali
 • Mawagali
 • Maundu
 • Maulidi
 • Maulana
 • Matwa
 • Matunde

Your Child's Horoscope Reading

An insightful analysis of your Child's Future, based on:

 • Personality traits of child
 • Child's Luck & Fortune
 • Wealth & finances
 • Education & Career
 • Health
 • Family Fortune
 • Marital Life
 • Lucky Name for your child
 • Negative Name list, (should not be used as your Baby Name)
Read More