Menu

Search by Origin :

Australian Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Mir Miquel
Mippo Miomir
Miodrag Miochael
Minqiang Minos
Minoru Minorn
Mino Minnira
Minka Minitha
Minidu Minhtuan
Minhtu Minhtri
Minerie Mindy
Mindaugas Minato
Minas Minami
Mina Min
Mimo Mimmo
Milyon Milvoje
Milvio Milutin
Milton Milto
Miltiathis Miltiadis
Miltiadi Miltiades
Milthon Milten