Menu

Search by Origin :

French Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Ezvin Ezri
Ezra Ezirard
Ezer Ezechiel
Ezechias Eynauld
Eynard Exirias
Exirius Eymard
Eyal Exzephir
Exutere Exurie
Exurias Exuri
Exupherie Exupheri
Exupery Exuperus
Exuperien Exupere
Exuperi Exultere
Exubert Exsimer
Exorias Exore
Exodias Existe
Exir Eximere
Eximer Exilius
Exilmer Eximaire
Exilio Exilias