Menu

Search by Origin :

Greek Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Owens Owen
Ouardanhs Otus
Ottis Otreus
Otrynteus Otos
Otis Osroes
Ostasz Oryan
Orythroneus Orwdhs
Orthros Orthaeus
Orsippus Orsiphantes
Orsilochus Orsilot
Orrin Orpheus
Orodes Oroites
Orius Orion
Orien Orin
Oribasius Orges
Oresus Oresto
Orestes Oreias
Oreste Orcus
Orazio Opites
Ops Ophion