Menu

Search by Origin :

Iranian Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Saba Sadaf
Saeedeh Saghar
Saghee Saghi
Sahar Sahba
Sakineh Salma
Salomeh Saltanah
Saman Sameen
Samila Samin
Samira Samireh
Sanam Sanaz
Sara Sarvenaz
Sattar Sattareh
Satti Sayeh
Seda Seema
Seeta Sekineh
Sepeedeh Sepideh
Setareh Shabnam
Shadan Shadee
Shadi Shaghayegh
Shaheen Shahin