Menu

Search by Origin :

Latin Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Amphiaraus Amias
Amedeo Amedee
Ambrosius Ambrose
Ambros Ambroise
Amatus Amato
Amano Amanieux
Amanevus Amandus
Amando Amandius
Amand Amalio
Amadus Amado
Amadis Amadio
Amadeus Alvern
Amadeo Alver
Alvaro Alvar
Alva Alula
Alroy Alpin
Alpha Aloysius
Aloys Almy
Alfred Alfio
Alexandre Alexander