Menu

Search by Origin :

Hindu Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Abhiyanta Abhiyutaksika
Abhlesh Abhrakasin
Abhramu Abhramupriya
Abhranaga Abhranta
Abhraroha Abhrottha
Abhyagni Abhyasimha
Abhyavarsini Abhyuday
Abhyudita Abinaash
Abinash Abinaswar
Abir Abishek
Abjit Abnash
Abraham Abrar
Abrik Abu-al-khayr
Abu-bakr Abu
Acalapati Acalendra
Acananas Acanda
Acarya Acchindra
Acchoda Acchundra
Achala Achalandra
Achaleswar Achalraj