Menu

Search by Origin :

Hindu Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Vipla Vipperla
Vipreet Viraf
Viratha Viren
Virendrachand Virini
Virko Virmani
Viroomal Virthya
Virudh Virudhachalam
Viruupaaksha Visarjan
Visesa Visesha
Vish Visha
Vishala Vishambhar
Visheshvar Vishhnuvallabha
Vishino Vishnavi
Vishnudutt Vishnuh
Vishnuraman Vishokha
Vishvadeva Vishvanathah
Vishveshvara Vishwa
Vishwajit Vishwalochan
Vishwamber Vishwanand
Vishwanata Vishwankar